Stan z dnia 28.10.2012.

Fot. 1 - plantowanie humusu przy WD-5 w km 36+396,00

Fot. 2 - profilowanie terenu płaskiego po zapleczu przy PZ-6 w km ok. 38+069,00

Fot. 3 - wykonywanie oznakowania poziomego 39+900 ÷ 41+000

Fot. 4 - profilowanie skarp przy stożkach MS-8 w km 41+611,12

Fot. 5 - profilowanie terenu pod WD-13 w km 48+330,60 przy rowie

Fot. 6 - WD-13 w km 48+330,60 – wykonywanie rowu

Fot. 7 - WD-13 w km 48+330,60 - mycie jezdni

Fot. 8 - WD-13 w km 48+330,60 – porządki

Fot. 9 - WD-13 w km 48+330,60 - mycie jezdni

Fot. 10 - makroniwelacja terenu przy WD-13 w km 48+330,60

Fot. 11 - montaż barier energochłonnych km 50+000, jezdnia PD

Fot. 12 - WD-15 w km 50+723,41 - roboty wykończeniowe balustrad – 23.10.2012 r.

Fot. 13 - WD-15 w km 50+723,41 -roboty wykończeniowe pod obiektem – 23.10.2012 r.

Fot. 14 - Ciąg główny, jezdnia prawa w km 52+900 - wykonywanie rowów

Fot. 15 - humusowanie poboczy km 53+500, jezdnia PD

Fot. 16 - WD-17 w km 54+548,52 - blacha maskująca dylatacji – 23.10.2012 r.

Do góry.

Stan z dnia 21.10.2012.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00 - prace wykończeniowe - podpora P4 i P5

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657,00 - widok na spód konstrukcji

Fot. 3 - WD-2 w km 32+852,30 - prace wykończeniowe - podpora P3

Fot. 4 - WD-2 w km 32+852,30 - widok na spód konstrukcji

Fot. 5 - montaż wypełnień ekranu akustycznego E4-L w km ok. 36+850

Fot. 6 - profilowanie pobocza pod bariery betonowe - PG-18 w km 36+972,00

Fot. 7 - PZ-6 w km 38+069,00 - odwodnienie zasypki

Fot. 8 - oznakowanie poziome - WD-7 w km 39+736,63 - łącznica 6

Fot. 9 - profilowanie terenu płaskiego przy WD-7 w km 39+736,63 - łącznice 5 i 6

Fot. 10 - montaż siatek ogrodzeniowych – nitka prawa 39+800 ÷ 40+400

Fot. 11 - WD-9 w km 43+146,17 - gotowy obiekt

Fot. 12 - bariery przy WD-11 w km 44+972,66

Fot. 13 - mycie nawierzchni na WD-13 w km 48+330,60

Fot. 14 - sprzątanie na WD-13 w km 48+330,60

Fot. 15 - makroniwelacja i humusowanie - Węzeł Syców Zachód w km 48+330,60

Fot. 16 - ustawianie słupków ogrodzeniowych km w 48+800, nitka lewa

Fot. 17 - Montaż barier energochłonnych, ciąg główny na odcinku między WD-14 (km 49+161,42) a WD-15 (50+723,41)

Fot. 18 - WD-15 w km 50+723,41 -przygotowanie do montażu kolektora – 20.10.2012 r.

Fot. 19 - profilowanie pobocza i pasa rozdziału w km 52+500 ÷ 52+800, jezdnia prawa

Fot. 20 - WD-16 w km 52+935,76 - obiekt przygotowany do wprowadzenia Tymczasowej Organizacji Ruchu – 19.10.2012 r.

Fot. 21 - WD-17 w km 54+548,52 - obiekt po ułożeniu przeciwspadków – 20.10.2012 r.

Do góry.

Stan z dnia 14.10.2012.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00 - widok na spód konstrukcji

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657,00 - widok z boku

Fot. 3 - WD-2 w km 32+852,30 - montaż balustrad przy schodach skarpowych

Fot. 4 - WD-2 w km 32+852,30 - umacnianie stożka nasypowego

Fot. 5 - MS-3 w km 33+573,00 - odtworzenie terenu pod obiektem

Fot. 6 - MS-3 w km 33+573,00 - umacnianie stożka nasypowego

Fot. 7 - MS-3 w km 33+573,00 - sprzątanie terenu po zapleczu mostowym

Fot. 8 - MS-3 w km 33+573,00 - wywóz płyt betonowych

Fot. 9 - MS-4 w km 34+300,00 - sprzątanie terenu po zapleczu mostowym

Fot. 10 - MS-4 w km 34+300,00 - wywóz płyt betonowych

Fot. 11 - montaż wypełnień ekranu akustycznego E4-L w km ok. 36+650

Fot. 12 - humusowanie pobocza nitka lewa w km 38+100 ÷ 38+400

Fot. 13 - montaż barier stalowych na WD-7 w km 39+736,63 - Łącznica 6

Fot. 14 - humusowanie - nitka lewa i prawa w km 40+400 ÷ 41+000

Do góry.

Stan z dnia 07.10.2012.

Fot. 1 - Humusowanie pasa rozdziału w km 29+800 ÷ 30+200 – 07.10.2012 r.

Fot. 2 - Profilowanie terenu przy obiekcie WD-1 w km 30+657,00 – 07.10.2012 r.

Fot. 3 - Montaż słupów pod ekrany akustyczne w km 32+900 ÷ 33+100 – 07.10.2012 r.

Fot. 4 - Profilowanie rowu poprzecznego PG-18 w km 36+972,00

Fot. 5 - Ogrodzenie - strona lewa - PZ-6 (w km 38+069,00) do WD-7 (w km 39+736,63)

Fot. 6 - WD-7 w km 39+736,63 - odprowadzenie drenażu na stożku

Fot. 7 - Montaż barier stalowych WD-7 w km 39+736,63

Fot. 8 - Obróbka przepustu - łącznica 4 - WD-7 w km 39+736,63

Fot. 9 - Ogrodzenie przy WD-7 w km 39+736,63

Fot. 10 - Porządkowanie terenu płaskiego przy WD-7 w km 39+736,63

Fot. 11 - Profilowanie terenu pomiędzy WD-9 (w km 43+146,17) a MS-8 (w km 41+611,12)

Fot. 12 - MS-10 w km 43+847,00 - dylatacja bitumiczna

Fot. 13 - MS-10 w km 43+847,00 - montaż balustrady na obiekcie

Fot. 14 - Oznakowanie poziome w km 44+900 – strona prawa

Fot. 15 - Oznakowanie poziome w km 44+900 – strona prawa

Fot. 16 - Bariery energochłonne - WD-11 (w km 44+972,66) - WD-12 (w km 46+441,48)

Fot. 17 - Bariery energochłonne - WD-11 (w km 44+972,66) - WD-12 (w km 46+441,48)

Fot. 18 - Pas dzielący w km 45+100

Fot. 19 - Profilowanie terenu w km 47+600 – strona prawa

Fot. 20 - WD-13 w km 48+330,60 - układanie stożków skarpowych

Fot. 21 - Profilowanie terenu przy WD-13 w km 48+330,60

Fot. 22 - Układanie SMA na WD-13 w km 48+330,60

Fot. 23 - Układanie SMA na WD-13 w km 48+330,60

Fot. 24 - Układanie SMA na WD-13 w km 48+330,60

Fot. 25 - Ciąg główny w km 50+670 – wykonywanie podbudowy pomocniczej

Fot. 26 - WD-15 w km 50+723,41 - obciążenie próbne - 04.10.2012 r.

Fot. 27 - widok na WD-15 w km 50+723,41 - wyjazd od strony Namysłowa do Sycowa

Fot. 28 - Widok na WD-15 w km 50+723,41 - wyjazd z Sycowa na Namysłów - 07.10.2012 r.

Fot. 29 - Widok z WD-15 w km 50+723,41 - na południowy-zachód

Fot. 30 - Widok z WD-15 w km 50+723,41 - na zachód- 07.10.2012 r.

Fot. 31 - Ciąg główny w km 50+750 - korytowanie oraz wykonywanie podbudowy pomocniczej z kruszywa – 07.10.2012 r.

Fot. 32 - WD-17 w km 54+548,52 -montaż barier energochłonnych - 05.10.2012 r.

Do góry.