Stan z dnia 29.11.2012.

ZDJĘCIA ZAKOŃCZONYCH ROBÓT

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00

Fot. 2 - WD-2 w km 32+852,30

Fot. 3 - MS-3 w km 33+573,00

Fot. 4 - MS-4 w km 34+300,00

Fot. 5 - WD-5 w km 36+396,00

Fot. 6 - PG-18 w km 36+972,00

Fot. 7 - PZ-6 w km 38+069,00

Fot. 8 - WD-7 w km 39+736,63

Fot. 9 - MS-8 w km 41+611,12

Fot. 10 - MS-8 w km 41+611,12

Fot. 11 - WD-9 w km 43+146,17

Fot. 12 - MS-10 w km 43+847,00

Fot. 13 - WD-11 w km 44+972,66

Fot. 14 - WD-12 w km 46+441,48

Fot. 15 - WD-13 w km 48+330,60

Fot. 16 - WD-14 w km 49+161,42

Fot. 17 - WD-14 w km 49+161,42

Fot. 18 - WD-15 w km 50+723,41

Fot. 19 - WD-15 w km 50+723,41

Fot. 20 - WD-16 w km 52+935,76

Fot. 21 - WD-17 w km 54+548,52

Fot. 22 - WD-17 w km 54+548,52

ROBOTY DROGOWE

Fot. 23

Fot. 24

Fot. 25

Fot. 26

Fot. 27

Fot. 28

Fot. 29

Fot. 30

Fot. 31

Fot. 32

Fot. 33

Fot. 34 - Przepust P-11

Fot. 35 - Przepust P-17

Fot. 36 - Przepust P-14

Fot. 37 - Przepust P-9

Fot. 38 - Przepust P-4 i P-DD1-1 i wylot zestawu Z-9

Fot. 39 - Przepust P3 strona Pd

Fot. 40 - Zbiornik Zb-1

Fot. 41 - Zbiornik Zb-1

Fot. 42 - Zbiornik Zb-1

Fot. 43 - Zbiornik Zb-1 - rampa

Fot. 44 - Zbiornik Zb-1 - wlot

Fot. 45 - Zbiornik Zb-1 – wlot

Fot. 46 - Zbiornik Zb-1 wylot

Fot. 47 - Zbiornik ZR-1

Fot. 48 - Zbiornik ZR-1 - rampa wjazdowa

Fot. 49 - Zbiornik ZR-1 - wlot rowu

Fot. 50 - Zbiornik ZR-1 – zastawka

Fot. 51 - Zbiornik ZR-2

Fot. 52 - Zbiornik ZR-2

Fot. 53 - Zbiornik ZR-2 - zastawka

Fot. 54 - Zbiornik ZR-2 - wlot rowu

Do góry.

Stan z dnia 04.11.2012.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00

Fot. 2 - układanie geomembrany + humusowanie rowu - Łącznica Ł-2 przy WD-1 w km 30+657,00

Fot. 3 - betonowanie fundamentów pod wiaty na MOP JONAS PŁD w km 32+550

Fot. 4 - WD-2 w km 32+852,30 – panorama

Fot. 5 - MS-3 w km 33+573,00

Fot. 6 - MS-4 w km 34+300,00

Fot. 7 - rów w km 36+000 ÷ 36+400

Fot. 8 - pobocze kamienne pod PZ-6 w km 38+069,00 - nitka lewa

Fot. 9 - rów P przy PZ-6 w km 38+069,00

Fot. 10 - bariery w km 39+700- nitka lewa

Fot. 11 - bariery betonowe pod WD-7 w km 39+736,63

Fot. 12 - montaż barier stalowych - WD-7 w km 39+736,63

Fot. 13 - bramownice w km ok 40+200

Fot. 14 - montaż wypełnień ekranu akustycznego E5-L - ok. km 41+000

Fot. 15 - zasypywanie siatki ogrodzeniowej w km 41+300-41+500 - nitka prawa

Fot. 16 - WD-9 w km 43+146,17 - uzupełnienia przy barierach

Fot. 17 - WD-11 w km 44+972,66 - humusowanie pasa dzielącego

Fot. 18 - WD-11 w km 44+972,66 - likwidacja przejazdu technologicznego

Fot. 19 - WD-11 w km 44+972,66 - profilowanie terenu

Fot. 20 - WD-12 w km 46+441,48 - uzupełnienia przy barierach

Fot. 21 - WD-13 w km 48+330,60 - prace porządkowe

Fot. 22 - WD-13 w km 48+330,60 - umocnienie rowu

Fot. 23 - WD-13 w km 48+330,60 -oznakowanie

Fot. 24 - Węzeł Syców Zachód w km 48+330,60 - bariery

Fot. 25 - Węzeł Syców Zachód w km 48+330,60 – bariery

Fot. 26 - montaż barier km 48+700

Fot. 27 - montaż ekranów E-6L w km ok. 48+750

Fot. 28 - WD-14 w km 49+161,42 - montaż kolektora

Fot. 29 - WD-14 w km 49+161,42 - montaż kolektora

Fot. 30 - MOP SYCÓW PD w km ok. 52+000 - podbudowa zasadnicza

Fot. 31 - SMA Łącznica nr 4 prawa i 5 (WD-17 w km 54+548,52)

Fot. 32 - WD-17 w km 54+548,52 -prace wykończeniowe

Do góry.